Slovensky  |  Deutsch
 
Linky
Justičné orgány a organizácie:
  Ministestvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
  Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
  Najvyšší súd SR www.nssr.gov.sk
 Ústavný súd SR www.concourt.sk
Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy:
  Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy www.vlada.gov.sk
Právnické organizácie:
  Slovenská advokátska komora www.sak.sk
  Notárska komora www.notar.sk
  Komora mediátorov www.komoramediatorov.sk
  Komora exekútorov www.ske.sk
Iné užitočné linky:
  Portál verejnej správy www.portal.gov.sk
  Zbierka zákonov www.zbierka.sk
  Obchodný register www.orsk.sk
  Živnostenský register www.zrsr.sk
  Kataster na internete www.katasterportal.sk
Naši partneri:
  IT vývoj www.protoway.eu
  Personálna agentúra www.crossmind.eu
  Služby v oblasti nehnuteľností www.forteconsult.eu
 

Mgr. Marianna Hrabovská
Jakubovo námestie 9
811 09 Bratislava
tel: + 421 2 52 62 23 58
fax: + 421 2 52 62 23 59
e-mail: office@hrabovska.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov